Klasik koşullanmanın ne olduğundan bahsetmeden önce “öğrenme”nin ne olduğunu açıklamamız gerekir. Öğrenme, yeni bilgi veya beceri edinimi; deneyimin sonucunda, performans veya potansiyeldeki istikrarlı değişimdir. Performanstaki değişimi, davranıştaki değişim olarak da...