Pasif-agresif davranışlar direkt agresif davranmaktansa dolaylı olarak agresif davranmayı içerir. Pasif-agresif insanlar ailesinden veya diğer bireylerden gelen ricalara, taleplere; erteleyerek, aksilik göstererek ya da inatçı davranarak düzenli olarak direnç gösterirler....